מעגא-יו״ט מאָמענט • סוכות תש״פ • ליינער׳ס סורוועי
סורוועי איז פארמאכט

מיר דאנקן אלע טויזנטער ליינער וואס האבן גענומען די מי און צייט צו ענטפערן דעם סורוועי. דער גורל וועט פארקומען בקרוב און די געווינער וועלן געמאלדן ווערן פאר אלע סורוועי-באטייליגטע אויף אימעיל.

הצלחה!


That's all, folks!

* End page and disqualification logic can only be seen in the live survey

Loading...